Általános tájékoztató az oktatóképzésről

Tájékoztató a 2013. 10.02.-tól a PL-8524 lajstromszámon akkreditált Etka Erőgyűjtő Módszer oktatója elnevezésű képzés feltételeiről

A programakkreditációs tanúsítvány szerint a képzési program során megszerezhető kompetenciák:

 • A résztvevő ismeri az ETKA Erőgyűjtő módszer elméleti és gyakorlati alapjait
 • A résztvevő rendelkezik alapvető elméleti és gyakorlati anatómiai és elsősegély-nyújtási ismeretekkel
 • A résztvevő képes önállóan megtervezni, megszervezni és levezetni egy ETKA Erőgyűjtő foglalkozás sorozatot
 • A résztvevő képes különböző, egészséggel kapcsolatos rekreációs programok megszervezésére és lebonyolítására. (egészségtábor, egészségnap, relaxációs és meditációs foglalkozások stb.)
 • A résztvevő képes az ETKA Erőgyűjtő módszert különböző társadalmi gazdasági csoportok előtt eredményesen bemutatni.

 A képzés helyszíne: 1033 Budapest, Szérűskert u. 41. Csicsergő Óvoda – EJRE Oktatási Központ.

A képzés időtartama: 248 óra (9 hónap).  A képzés három modulban történik, az első modul 80 óra, a második 120 óra, a harmadik 48 óra oktatóképző táborban.  Az akkreditált 248 órás Etka Erőgyűjtő Módszer oktatóképzésének tartalma:

Tantárgy

Előírt minimálisóra szám

Elsajátítandó tananyag leírása

Etka Erőgyűjtő módszer elsajátítása, alkalmazási ismerete

60 óra I. modul Az erőgyűjtő módszer alapjainak: a természetes testtartás, a minőségi légzés és mozgás elsajátítása, újra ösztönössé válása. A természetes testmozgás elmélete, szervérzete.

Sportegészségügyi ismeretek

10 óra I. modul Anatómiai és élettani alapismeretek. Elsősegélynyújtás.

 Etika, életstílus, életmód. Hatha jóga alapismeretek.

10 óra I. modul. Etikai kódex, Etka Erőgyűjtő oktatók kötelességei. Az Erőgyűjtő módszer filozófiai hátterének megismerése. /Etka könyvek, kiadványok./ A jóga történeti áttekintése./

Oktatási módszertan

100 óra II. modul Az erőgyűjtő módszer elsajátításához javasolt alapgyakorlatok, gimnasztikai alapismeretek elsajátítása. Foglalkozásvezetési alapismeretek. A módszer bemutatásának alapelvei, a végrehajtás figyelemmel kísérése, segítése. A testbeszéd tudatosítása, a célzott meditáció elsajátítása. Betegségek és az Etka-erőgyűjtő módszer kapcsolati rendszere.

Szabadidős programszervezés, az oktatói tevékenység jogi, pénzügyi környezet áttekintése.  

 

20 óra II. modul Szabadidős programszervezés, táborszervezési ismeretek. Reklám, marketing, pénzügyi, vállalkozói alapismeretek.

Intenzív oktatóképző tábor

 

48 óra III. modul A képzés befejezéseként a módszer átfogó ismeretének összegzésére, az elméleti és gyakorlati tudás és tapasztalás bemutatására kötelező az oktatóképző tábori részvétel.

A 2016. évi akkreditált oktató- és pedagógus továbbképzési időpontjai:

I. MODUL képzési idő: 80 óra – 10 képzési nap

2016. 01. 09-10. 2 képzési nap

2016. 01.23-24. 2 képzési nap

2016. 02.06-07. 2 képzési nap

2016. 02.20-21. 2 képzési nap

2016. 03.19-20. 2 képzési nap

II. MODUL képzési idő 120 óra – 15 képzési nap

2016.04.02-03. 2 képzési nap

2016.04.16-17. 2 képzési nap

2016.04.30. 1 képzési nap

2016.05.07-08. 2 képzési nap

2016.05.21-22. 2 képzési nap

2016.06.04-05. 2 képzési nap

2016.06.18-19. 2 képzési nap

2016.07.08-09. 2 képzési nap

III. MODUL 48 óra – 6 nap oktatóképző tábor

2016. 08.22-28-ig. A harmadik modul teljesítése oktatóképző táborban történik! A helyszínről később adunk információt.

A pedagógus továbbképzés időpontjai megegyeznek a fenti időpontokkal.

A vizsgákra való felkészülést a vezető oktatók konzultációkkal és mentorállással segítik.

A képzések a képzési napokon de: 9:00 órától du:17:00 óráig tartanak. A helyszín: 1033 Budapest, Szérűskert u. 41. Csicsergő óvoda. A képzéshez szakmai anyagot, jegyzetet és az infrastrukturális feltételeket biztosítunk.

A modul teljesítés feltétele a foglalkozások minimum 90%-án történő részvétel, valamint modul végén elméleti (beadandó dolgozat) és gyakorlati vizsga.

 • Írásbeli dolgozat elkészítése, melynek tartalma az Etka erőgyűjtő módszer alapjainakbemutatása egy 30 perces foglalkozás keretében. A dolgozatot elektronikus úton a vizsgát megelőzően egy héttel korábban kell elküldeni a vizsgabizottsághoz.
 • Szóbeli vizsgát kell tenni a módszer elméletéből, anatómiából és elsősegélynyújtásból.
 • Gyakorlatban kell bemutatni az írásbeli dolgozatból egy, – a vizsgabizottság által kijelölt részt. A dolgozat elkészítéséhez és a felkészüléshez konzultáció kérhető a tanfolyamon.

 A második (120 óra) modul tervezett képzés időpontjai:

Hamarosan feltöltésre kerülnek!

A modul teljesítés feltétele a foglalkozások minimum 90%-án történő részvétel, valamint modul végén elméleti (beadandó dolgozat) és gyakorlati vizsga.

 • A második képzési szint eléréséhez Etka – erőgyűjtő oktatói gyakorlat igazolása szükséges. A jelölt az Oktatási munkacsoporthoz írásban bejelenti az általa látogatott erőgyűjtő foglalkozás helyszínét, valamint a saját maga által szervezett gyakorló oktatások helyszínét és időpontját.
 • Írásbeli dolgozat elkészítése, melynek tartalma az Etka erőgyűjtő módszer 90 perces foglalkozástervezete. A dolgozatot elektronikus úton, a vizsgát megelőzően egy héttel korábban kell elküldeni a vizsgabizottsághoz.
 • Szóbeli vizsgát kell tenni foglalkozásvezetési ismeretekből, az Etka-erőgyűjtő módszer és a betegségek kapcsolatáról, táborszervezési ismeretekből, valamint az Etikai Kódex ismereteiből.
 • A gyakorlati vizsgán be kell mutatni a jelölt által írásban leadott anyagból a vizsgáztatók által kiválasztott részt. (gyakorlatvezetés csoporttal)

A dolgozat elkészítéséhez és a felkészüléshez konzultáció kérhető a tanfolyamon.

A tanfolyam harmadik moduljának időpontja és helyszíne egy későbbi időpontban kerül meghatározásra.

Az ETKA Erőgyűjtő Módszer oktatója program teljes képzési díja: 300.000,- Ft, mely tartalmazza a modulvizsgák költségeit is. A képzés díja egy összegben és részletekben is teljesíthető. A részletekben történő teljesítés modulonként a következő:

 1. I.                    modul     80   óra      95.000 Ft
 2. II.                  modul    120  óra    145.000 Ft
 3. III.                modul      48  óra      60.000 Ft

A díjfizetés a képzés megkezdése előtt esedékes, de modulonként 2-2 részletben történő fizetésre is lehetőség van. A képzés díját az EJRE folyószámlájára: CIB Bank: 10700392-66910824-51100005 folyószámlára vagy a képzési helyen készpénzzel lehet teljesíteni.

A modul teljesítés feltétele a foglalkozások minimum 90%-án történő részvétel, valamint modul végén elméleti (beadandó dolgozat) és gyakorlati vizsga. Továbbá a képzésre jelentkezőktől elvárjuk, hogy a tanfolyam megkezdése előtt és a tanfolyam ideje alatt rendszeres Erőgyűjtő foglalkozásokon vegyenek részt.